Mieszkania

WOLNE

M1 Cena 243 200 zł Pobierz rzut

REZERWACJA

M2 Cena 199 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M3 Cena 307 000 złPobierz rzut

WOLNE

M4 Cena 243 900 zł Pobierz rzut

WOLNE

M5 Cena 254 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M6 Cena 241 400 zł Pobierz rzut

Mieszkanie M1

Status: WOLNE
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,22 m2
Cena: 243 200 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M2

Status: REZERWACJA
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 33,85 m2
Cena: 199 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M3

Status: WOLNE
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 52,04 m2
Cena: 307 000 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M4

Status: WOLNE
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,34 m2
Cena: 243 900 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M5

Status: WOLNE
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 43,17 m2
Cena: 254 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M6

Status: WOLNE
Piętro: parter
Pokoje: 2
Powierzchnia: 40,91 m2
Cena: 241 400 zł

Pobierz rzut

Zainteresowany?

Masz pytania?
Chcesz zarezerwować mieszkanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
Rynek 33/4,
58-100 Świdnica

Oraz pod numerami telefonów:
+48 510 135 505
+48 501 470 229

Przejdź do kontaktu

SPRZEDANE

M7 Cena 243 200 zł Pobierz rzut

WOLNE

M8 Cena 199 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M9 Cena 307 000 zł Pobierz rzut

WOLNE

M10 Cena 243 900 zł Pobierz rzut

WOLNE

M11 Cena 254 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M12 Cena 241 400 zł Pobierz rzut

WOLNE

M13 Cena 306 300 zł Pobierz rzut

Mieszkanie M7

Status: SPRZEDANE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,22 m2
Cena: 243 200 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M8

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 33,85 m2
Cena: 199 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M9

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 52,04 m2
Cena: 307 000 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M10

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,34 m2
Cena: 243 900 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M11

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 43,17 m2
Cena: 254 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M12

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 40,91 m2
Cena: 241 400 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M13

Status: WOLNE
Piętro: I piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 51,91 m2
Cena: 306 300 zł

Pobierz rzut

Zainteresowany?

Masz pytania?
Chcesz zarezerwować mieszkanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
Rynek 33/4,
58-100 Świdnica

Oraz pod numerami telefonów:
+48 510 135 505
+48 501 470 229

Przejdź do kontaktu

WOLNE

M14 Cena 243 200 zł Pobierz rzut

WOLNE

M15 Cena 199 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M16 Cena 307 000 zł Pobierz rzut

SPRZEDANE

M17 Cena 243 900 zł Pobierz rzut

WOLNE

M18 Cena 254 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M19 Cena 241 400 zł Pobierz rzut

WOLNE

M20 Cena 306 300 zł Pobierz rzut

Mieszkanie M14

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,22 m2
Cena: 243 200 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M15

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 33,85 m2
Cena: 199 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M16

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 52,04 m2
Cena: 307 000 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M17

Status: SPRZEDANE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,34 m2
Cena: 243 900 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M18

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 43,17 m2
Cena: 254 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M19

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 40,91 m2
Cena: 241 400 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M20

Status: WOLNE
Piętro: II piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 51,91 m2
Cena: 306 300 zł

Pobierz rzut

Zainteresowany?

Masz pytania?
Chcesz zarezerwować mieszkanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
Rynek 33/4,
58-100 Świdnica

Oraz pod numerami telefonów:
+48 510 135 505
+48 501 470 229

Przejdź do kontaktu

WOLNE

M21 Cena 243 200 zł Pobierz rzut

REZERWACJA

M22 Cena 199 700 zł Pobierz rzut

REZERWACJA

M23 Cena 307 000 zł Pobierz rzut

WOLNE

M24 Cena 243 900 zł Pobierz rzut

WOLNE

M25 Cena 254 700 zł Pobierz rzut

WOLNE

M26 Cena 241 400 zł Pobierz rzut

WOLNE

M27 Cena 306 300 zł Pobierz rzut

Mieszkanie M21

Status: WOLNE
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,22 m2
Cena: 243 200 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M22

Status: REZERWACJA
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 33,85 m2
Cena: 199 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M23

Status: REZERWACJA
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 52,04 m2
Cena: 307 000 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M24

Status: WOLNE
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 41,34 m2
Cena: 243 900 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M25

Status: WOLNE
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 43,17 m2
Cena: 254 700 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M26

Status: WOLNE
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 40,91 m2
Cena: 241 400 zł

Pobierz rzut

Mieszkanie M27

Status: WOLNE
Piętro: III piętro
Pokoje: 2
Powierzchnia: 51,91 m2
Cena: 306 300 zł

Pobierz rzut

Zainteresowany?

Masz pytania?
Chcesz zarezerwować mieszkanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
Rynek 33/4,
58-100 Świdnica

Oraz pod numerami telefonów:
+48 510 135 505
+48 501 470 229

Przejdź do kontaktu

WOLNE

Parking wew. nr 1

WOLNE

Parking wew. nr 2B

WOLNE

Parking wew. nr 2A

REZERWACJA

Parking wew. nr 3

WOLNE

Parking wew. nr 4

WOLNE

Parking wew. nr 5

REZERWACJA

Parking wew. nr 6

WOLNE

Parking wew. nr 7

WOLNE

Parking wew. nr 8

WOLNE

Parking wew. nr 9A

WOLNE

Parking wew. nr 9B

WOLNE

Parking wew. nr 10

REZERWACJA

Parking zew. nr 11

WOLNE

Parking zew. nr 12

WOLNE

Parking zew. nr 13

WOLNE

Parking zew. nr 14

WOLNE

Parking zew. nr 15

REZERWACJA

Parking zew. nr 16

NR 1
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 2B
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 2A
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 3
REZERWACJA
Miejsce wewnętrzne
NR 4
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 5
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 6
REZERWACJA
Miejsce wewnętrzne
NR 7
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 8
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 9A
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 9B
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 10
WOLNE
Miejsce wewnętrzne
NR 11
REZERWACJA
Miejsce zewnętrzne
NR 12
WOLNE
Miejsce zewnętrzne
NR 13
WOLNE
Miejsce zewnętrzne
NR 14
WOLNE
Miejsce zewnętrzne
NR 15
WOLNE
Miejsce zewnętrzne
NR 16
REZERWACJA
Miejsce zewnętrzne